*Algemene Voorwaarden van BudgetBikers.nl, een onderdeel van MarketMojo*

* Laatste bijwerking: 10 oktober 2023

*Artikel 1 - Algemeen*

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten aangeboden door BudgetBikers.nl, een onderdeel van MarketMojo, hierna aangeduid als "BudgetBikers."

1.2. Door gebruik te maken van onze website, diensten of producten, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

*Artikel 2 - Aanbiedingen en Overeenkomsten*

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van BudgetBikers zijn vrijblijvend en geldig gedurende de aangegeven termijn.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst via de website of op een andere overeengekomen wijze.

*Artikel 3 - Prijzen en Betaling*

3.1. De prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.2. Betaling dient te geschieden volgens de aangegeven betalingsmethoden en termijnen.

*Artikel 4 - Levering en Verzending*

4.1. BudgetBikers streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren, maar levertijden zijn slechts indicatief.

4.2. Verzending gebeurt op risico van de klant. BudgetBikers is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging tijdens verzending.

*Artikel 5 - Retourbeleid*

5.1. Klanten hebben het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden.

5.2. Retourzendingen dienen te voldoen aan de retourvoorwaarden zoals vermeld op de website.

*Artikel 6 - Aansprakelijkheid*

6.1. BudgetBikers is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, die voortkomt uit het gebruik van onze diensten of producten.

*Artikel 7 - Klachten*

7.1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden gemeld aan BudgetBikers.

7.2. BudgetBikers zal klachten binnen een redelijke termijn behandelen en streven naar een passende oplossing.

*Artikel 8 - Intellectuele Eigendom*

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, content en producten van BudgetBikers blijven eigendom van BudgetBikers.

*Artikel 9 - Toepasselijk Recht en Geschillen*

9.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten met BudgetBikers is het Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.